Vés al contingut (premeu Retorn)

Informació COVID-19

 

 

Estudiantat i PDI - Marc Antoni Soler

PAS - Inmaculada Gómez

ACCESSOS I SERVEI DE RECEPCIÓ

Escola oberta de dilluns a divendres de 7:00h a 21:00h. Fora d'aquest horari amb la targeta UPC i trucant a CECO tel. 93 401 07 54

Pàrquing obert de 7:00h a 21:00h.

Servei de correu intern dilluns, dimecres i divendres.

Es rebrà paqueteria.

Podreu demanar material de protecció a la consergeria de l'escola o bé a l'adreça

Romanen fora de servei el despatx de la DAM i els locals d'associacions per no reunir les condicions de ventilació.

El menjador PDI/PAS obert amb capacitat reduïda per garantir les distàncies de seguretat.

ÀREA GESTIÓ ACADÈMICA

Horari d'atenció: de 10.30h a 13.30h. Si no t'és possible assistir en les hores proposades, posa't en contacte amb nosaltres

* Atenció presencial amb cita prèvia

* Atenció online mitjançant tiquets

Telèfon: 93 877 72 05 / 06 / 04 / 18 / 07

Correu electrònic:

* Temes generals de gestió acadèmica gestioacademica@epsem.upc.edu 

* Mobilitats i relacions internacionals: relint@epsem.upc.edu

* Reserva d’aulesreserves.epsem@upc.edu

* Convenis de cooperació educativa i borsa de treball: 
- Per TRÀMITS ACADÈMICS: Podeu consultar E-Secretaria(obriu en una finestra nova) (de forma habitual)

- Per consultes referents a les PRÀCTIQUES A L'EMPRESA, podeu consultar la informació actualitzada a l'apartat Empresa i Recerca(obriu en una finestra nova)

ÀREA DE RELACIONS INSTITUCIONALS I COMUNICACIÓ

Horari d'atenció: de 9.30h a 13.30h

* Atenció presencial

* Atenció per correu electrònic:

* Atenció telefònica:

Anna Espinosa: 93 877 72 99

Ana Mieza: 93 877 72 03

SERVEI DE MANTENIMENT

Horari presencial: de 8h a 21h

Tickets FACIL: https://www.epsem.upc.edu/ca/escola/serveis-utgm/tickets

SERVEIS INFORMÀTICS

Horari d’atenció presencial: De dilluns a divendres de 8h a 13:30h i de 15h a 18h.

Comunicacions preferentment per: Avisa!Tiquets, , telèfon 93 877 72 22

Atenció per Google Meet amb cita prèvia.

Serveis per al teletreball (PAS/PDI)

Serveis per al teletreball (Estudiantat)

  • Podeu treballar amb el software de la UPC a través del vostre PC o portàtil connectant-vos o bé a les màquines de l'aula INFO 3 (CoronaEPSEM(obriu en una finestra nova)) o bé a escriptoris virtuals (RavadaVDI). Hi ha diverses màquines segons el software que necessiteu utilitzar (els professors us indicaran).

Serveis per docència remota

ÀREA DE SUPORT A LA RECERCA, ECONOMIA I SUPORT DEPARTAMENTAL

Es garanteix el funcionament del servei essencial de gestió econòmica: gestió de cobraments i pagaments imprescindibles, amb els condicionants següents:

Horari d'atenció: de Dilluns a dijous, de 10h a 13h preferentment per mitjans telemàtics o telefònics (telèfons del directori). Atenció per Google Meet amb cita prèvia.

Correus electrònics:

REGISTRE

Es suspèn el registre presencial a totes les oficines de registre. Els escrits, les sol·licituds i la resta de comunicacions dirigides a la Universitat, es poden presentar per mitjans telemàtics en el registre electrònic a través de la Seu Electrònica i utilitzant el tràmit “Instància genèrica”: https://seuelectronica.upc.edu/ca/tramits/Instanciagenerica

S'ha ampliat el nombre de tràmits que es poden presentar per mitjans telemàtics: https://seuelectronica.upc.edu/ca/Tramits

Amb efectes des de l' 1 de juny de 2020, s'ha reprès el còmput de terminis administratius, en quedar derogada la disposició addicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de març, relativa a la suspensió dels mateixos".

Per a realitzar qualsevol consulta en l’horari habitual de 9’30 a 13'30h.

RESERVA D'ESPAIS: AULES, AULES INFO I SALES

En aquests moments per reservar aules normals, aules info i la Sala d'Actes o de Juntes, s'ha d'enviar un correu a amb una antel·lació mínima de 48 hores indicant el motiu de la reserva i el nombre de persones que la faran servir. Per saber si es concedeix la reserva haureu d'esperar a rebre el correu de confirmació.

BIBLIOTECA

Podeu consultar els horaris i serveis de la biblioteca a: https://bibliotecnica.upc.edu/bcum