Vés al contingut (premeu Retorn)

Informació COVID-19

GESTIÓ ACADÈMICA GRAUS I MÀSTERS

Mentre es mantinguin les mesures d'excepcionalitat queda suspesa l'atenció presencial.

- Per INFORMACIÓ i CONSULTES: Podeu contactar mitjançant el correu electrònic gestioacademica@epsem.upc.edu o per telèfon als 93 877 72 05 / 06 / 07 / 04 / 18  de dilluns a divendres, de 11h a 13h.

- Per TRÀMITS ACADÈMICS: Podeu consultar E-Secretaria (de forma habitual)

- Per consultes referents a les PRÀCTIQUES A L'EMPRESA, podeu consultar la informació actualitzada a l'apartat Empresa i Recerca

SERVEI D'OBRES I MANTENIMENT

Mentre es mantinguin les mesures d'excepcionalitat hi haurà serveis mínims.

Per avisar de qualsevol incidència urgent relacionada amb el Servei d'Obres i Manteniment, podeu contactar a través del telèfon +34 93 877 72 23.

Per qualsevol altra incidència podeu contactar a través de l'aplicatiu de tiquets de Manteniment, FACIL: https://www.epsem.upc.edu/ca/escola/serveis-utgm/tickets

SERVEIS TIC

Per tal d'adaptar-nos a la nova fase de represa, l'horari d'atenció a l'usuari dels serveis TIC de l'EPSEM serà:

- Laborables de dilluns a divendres de 9h a 13:30h.

- Dimarts i dijous laborables de 15h a 19:30h.

Amb l'objectiu de garantir el servei a tothom i no tenir aglomeracions, el despatx dels Serveis Informàtics estarà tancat al públic i el servei seguirà sent exclusivament amb cita prèvia: heu de posar-vos en contacte amb nosaltres i acordarem com procedir.

Podeu contactar-nos, per ordre de preferència, via Tiquet (http://gn6.upc.edu/siepsem), amb un Avisa! (http://epsem.upc.edu/avisa/) o per correu electrònic (). Tingueu en compte que no podem garantir que el servei d'atenció telefònica estigui disponible sempre i, per tant, és molt més efectiu qualsevol dels altres canals.

Hem suspès el servei d'atenció remota per Meet en modalitat no concertada, però us hi atendrem també amb cita prèvia.

Serveis per al teletreball (PAS/PDI)

Serveis per docència remota

ACCESSOS (Amb targeta UPC, peticions amb un mínim de 24 hores d'antelació)

PDI/PAS. Per accedir a l'Escola s'haurà d'enviar un correu a serveis.epsem@upc.edu especificant dia, franja horària i espais que s'ocuparan, per tal de preparar els EPI's i desinfectar els espais.

Becaris/estudiants TFG/TFM. El professor responsable haurà de demanar l'accés d'aquests estudiants, indicant nom, cognoms i DNI de l'estudiant i persona que supervisarà l'activitat de l'estudiant, enviant un correu a serveis.epsem@upc.edu especificant dia, franja horària i espais que s'ocuparan, per tal de preparar els EPI's i desinfectar els espais.

RESERVA DE SALES

S'ha de tramitar a través del correu ana.mieza@upc.edu

REGISTRE

Es suspèn el registre presencial a totes les oficines de registre. Els escrits, les sol·licituds i la resta de comunicacions dirigides a la Universitat, es poden presentar per mitjans telemàtics en el registre electrònic a través de la Seu Electrònica i utilitzant el tràmit “Instància genèrica”

Per a realitzar qualsevol consulta en l’horari habitual de 9’30 a 13h :
      - telèfons:  93 401 25 16  ó  93 401 57 35
      -e-mail: o

INFORMACIÓ GENERAL EPSEM

Comunicat direcció 4 de juny.