Vés al contingut (premeu Retorn)

Informació covid-19

 

Informació sobre la suspensió d'activitats lectives presencials en el marc de l’alerta de salut pública pel COVID-19

Aquest pàgina s'anirà actualitzant regularment amb les novetats que es vagin rebent

 

La Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) ha suspès la seva activitat lectiva presencial per als propers 15 dies. La suspensió és prorrogable en funció de la situació d’emergència de salut pública i de les indicacions que traslladi el Govern de la Generalitat de Catalunya.

La suspensió de les activitats lectives presencials està acompanyada d’una sèrie de mesures extraordinàries dirigides a minimitzar les conseqüències d’aquesta situació sobre el desenvolupament del curs acadèmic. Tant el Personal Docent i Investigador com el Personal d’Administració i Serveis continuarà treballant en el marc que vagin dictaminant les autoritats d’acord amb els protocols establerts.

Amb caràcter general, a partir de dilluns, 16 de març, el PAS i PDI de la UPC realitzarà la seva tasca majoritàriament mitjançat teletreball, excepte els serveis mínims que comunicarà Gerència. S'evitarà, en la mesura del possible, el desplaçament a qualsevol campus de la UPC.

L'organització del teletreball serà coordinada per les direccions acadèmiques i les direccions de serveis.

Els edificis i les instal·lacions de la UPC romandran tancats fins a nova instrucció, excepte el Vèrtex i el Rectorat.

En el següent enllaç podeu consultar les principals novetats publicades per la UPC en relació a l’alerta sanitària per coronavirus (COVID-19) ordenades cronològicament.

Comunicats de la UPC en relació a l'alerta sanitària per coronavirus (COVID-19)(obriu en una finestra nova)

 

Instrucció de gerència de data 21 de març de 2020 respecte a l’accés als edificis davant l'emergència sanitària decretada per coronavirus COVID-19

En aquest document s'estableixen les directrius d'accès als edificis de la UPC.

Instrucció gerència accés edificis

 

Criteris de comunicació de positius o aïllamet per COVID-19 a la UPC

D'altra banda, en el següent enllaç trobareu les instruccions de la gerència de la UPC sobre els criteris de comunicació de positius o aïllament per COVID-19 a la UPC.

Criteris de comunicació de positius o aïllament per COVID-19 a la UPC

GESTIÓ ACADÈMICA GRAUS I MÀSTERS

- Teniu informació a l'apartat del web  tràmits acadèmics

SERVEI D'OBRES I MANTENIMENT

Mentre es mantinguin les mesures d'excepcionalitat hi haurà serveis mínims.
Per avisar de qualsevol incidència urgent relacionada amb el Servei d'Obres i Manteniment, podeu contactar a través del telèfon +34 93 877 72 23.
Per qualsevol altra incidència que considereu que es pugui atendre passat aquest període d'excepcionalitat, podeu contactar a través de l'aplicatiu de tiquets de Manteniment, FACIL: https://www.epsem.upc.edu/ca/escola/serveis-utgm/tickets

SERVEIS TIC

- Mentre es mantinguin les mesures d'excepcionalitat hi haurà serveis mínims. L'horari d'atenció telefònica serà de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00h.

- Podeu contactar amb els Serveis informàtics per les vies habituals: fent un tiquet a http://gn6.upc.edu/siepsem, per  telèfon al +34 93 877 72 22 o via correu electrònic

Serveis per al teletreball (PAS/PDI)

Serveis per docència remota

SERVEIS EPSEM

Per notificar les demandes d'accés a l'Escola, us heu d'adreçar al compte de correu:

REGISTRE

Es suspèn el registre presencial a totes les oficines de registre. Els escrits, les sol·licituds i la resta de comunicacions dirigides a la Universitat, es poden presentar per mitjans telemàtics en el registre electrònic a través de la Seu Electrònica i utilitzant el tràmit “Instància genèrica”:   

Igualment, es suspèn el còmput de terminis per a la tramitació de procediments de la UPC.

Per a realitzar qualsevol consulta en l’horari habitual de 9’30 a 13h :
      - telèfons:  93 401 25 16  ó  93 401 57 35
      -e-mail: o

INFORMACIÓ GENERAL EPSEM

Comunicat director Del dia 16 de març.