Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Estudis / Màsters universitaris / MU en Enginyeria dels Recursos Naturals

Màster Universitari en Enginyeria dels Recursos Naturals

IMG_MasterRec.png
El principal objectiu del màster universitari en Enginyeria dels Recursos Naturals és proporcionar una formació científica avançada, en el camp de l'aprofitament i la gestió dels recursos naturals, que sigui respectuosa amb el medi ambient. Fonamentada en aspectes teòrics i sobretot pràctics, la docència s'imparteix des d'una perspectiva pluridisciplinària i s'adreça a formar experts en la recerca aplicada.


RenderSvgAcreditacioFavorable.svg
Sessions informatives del Màster:
Inscriu-te a les sessions informatives del Màster
Durada i inici:
Un any acadèmic, 60 crèdits ECTS. Inici: setembre i febrer
Modalitats i horaris:
El màster es pot cursar en modalitat presencial o semipresencial
Preus i beques:
Preu aproximat del màster, 2.100 € (4.700 € per a no residents a la UE).
Més informació sobre preus i pagament de la matrícula
Més informació de beques i ajuts
Idiomes:
Espanyol
Títol oficial:
Inscrit en el registre del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats
Sortides professionals:
Sortides professionals del Màster
Perfil del titulat
Requisits generals:
Requisits acadèmics d’accés a un màster
Criteris d'admissió:
 • Expedient acadèmic.
 • Experiència en l’àmbit de la recerca.
 • Coneixement d’idiomes.
Places:
25
Preinscripció:
Període de preinscripció obert.
Com es formalitza la preinscripció?
Documentació que cal presentar:
 • Estudiants titulats a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
  • Currículum Vitae
 • Estudiants titulats en centres adscrits de la UPC o altres universitats de l'Estat Espanyol
  • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport
  • Currículum Vitae
  • Títol que dóna accés al màster o el comprovant de pagament dels drets d'expedició del títol
  • Certificat acadèmic oficial (firmat i segellat) on constin les assignatures cursades amb les qualificacions i número de crèdits/hores de cadascuna. Aquest certificat també ha de reflectir la mitjana global obtinguda per l'estudiant.
 • Estudiants titulats en universitats o altres institucions estrangeres d'educació superior
  • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport
  • Currículum Vitae
  • Títol que dóna accés al màster o el comprovant de pagament dels drets d'expedició del títol amb la corresponent homologació
  • Certificat acadèmic oficial (firmat i segellat) on constin les assignatures cursades amb les qualificacions i número de crèdits/hores de cadascuna. Aquest certificat també ha de contenir informació sobre el sistema de qualificacions aplicat.
  • Declaració d'equivalència de la nota final de carrera del títol d'accés. Aquest document s'ha de sol·licitar a travès de la (obriu en una finestra nova)seu electrònica(obriu en una finestra nova) del Ministeri d'Educació Espanyol (tràmit Equivalencia de notas medias de estudios universitarios realizados en centros extranjeros > botó Acceso al servicio online). S'ha de presentar datat i signat a l'apartat 9 Declaración responsable del Ministeri d'Educació Espanyol.
Matrícula:
Com es formalitza la matrícula?
És imprescindible portar tota la documentació d'accés al màster original i legalitzada els dies següents a la matrícula.
Legalització de documents:
Tots els documents expedits en països de fora de la Unió Europea han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la postil·la corresponent.

AssignaturesECTSTipus
Quadrimestre de tardor (de setembre a gener)
Eines Metodològiques per a la Recerca en l'Àmbit dels Recursos Naturals Obre PDF 5 Obligatòria
Sistemes d'Informació Geogràfica i Teledetecció Aplicada a l'Aprofitament dels Recursos Naturals Obre PDF 5 Obligatòria
Tècniques d'Anàlisi Estadística de Dades i Disseny i Planificació d'Experiments Obre PDF 5 Obligatòria
Quadrimestre de primavera (de febrer a juny)
Gestió i Tractament de Residus Obre PDF 5 Obligatòria
L'Aigua com a Recurs Obre PDF 5 Obligatòria
Mètodes Analítics Aplicats als Recursos Naturals i al Medi Ambient Obre PDF 5 Obligatòria
Treball Final de Màster (TFM) 15 Obligatòria

OPTATIVES A ESCOLLIR (15 ECTS)

Optatives a escollirECTSTipus
Quadrimestre de tardor (de setembre a gener)
Matèries Primeres Industrials d'Origen Geològic Obre PDF 5 Optativa
Recursos Energètics Obre PDF 5 Optativa
Enginyeria dels Biorecursos Aplicada al Tractament de Residus Obre PDF 5 Optativa
Quadrimestre de primavera (de febrer a juny)
Restauració d'Espais Degradats per la Mineria i les Obres Públiques Obre PDF 5 Optativa
Seminari Avançat de Recursos Naturals com a Matèria Primera Obre PDF 5 Optativa

 

* El nombre mínim de crèdits en la matrícula del primer any és de 15 ECTS.

Per als estudiants que comencen el curs al setembre, es recomana cursar 25 crèdits en el primer quadrimestre i 35 crèdits en el segon. 

Per poder matricular el TFM cal haver aprovat un mínim de 25 crèdits.

 

Per més informació: masters.epsem@upc.edu


Professorat del Màster - Assignatures de Q1


Professor/aAssignaturaCorreu electrònic
Francesc Xavier de les Heras Cisa Eines Metodològiques per a la Recerca en l'Àmbit dels Recursos Naturals fxavier.de.las.heras@upc.edu
Marc Vallbe Mumbru Sistemes d'Informació Geogràfica i Teledetecció Aplicada a l'Aprofitament dels Recursos Naturals marc.vallbe@upc.edu
Francesc Palacios Quiñonero Tècniques d'Anàlisi Estadística de Dades i Disseny i Planificació d'Experiments francisco.palacios@upc.edu
Pura Alfonso Abella Matèries Primeres Industrials d'Origen Geològic maria.pura.alfonso@upc.edu
David Parcerisa Duocastella Matèries Primeres Industrials d'Origen Geològic dparcerisa@epsem.upc.edu
Jordi Cunill Sola Recursos Energètics cunill@epsem.upc.edu
M. Montserrat Sole Sardans Enginyeria dels Biorecursos Aplicada al Tractament de Residus montse.sole@upc.edu
Antonio David Dorado Castaño Enginyeria dels Biorecursos Aplicada al Tractament de Residus toni.dorado@upc.edu

 

Professorat del Màster - Assignatures de Q2


Professor/aAssignaturaCorreu electrònic
Anna Bonsfills Pedros Gestió i Tractament de Residus anna.bonsfills@upc.edu

M. Dolors Grau Vilalta

L'Aigua com a Recurs

dolors.grau@upc.edu

Concepcion Lao Luque

 

Mètodes Analítics Aplicats als Recursos Naturals i al Medi Ambient conxita.lao@upc.edu
M. Pura Alfonso Abella

 

Mètodes Analítics Aplicats als Recursos Naturals i al Medi Ambient maria.pura.alfonso@upc.edu
Carlos Hoffmann Sampaio

 

Restauració d'Espais Degradats per la Mineria i les Obres Públiques carlos.hoffmann@upc.edu
Pere Busquets Rubio Seminari Avançat de Recursos Naturals com a Matèria Primera pere.busquets@upc.edu
David Parcerisa Duocastella Seminari Avançat de Recursos Naturals com a Matèria Primera dparcersia@epsem.upc.edu