Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Estudis / Màsters universitaris / MU en Enginyeria de Mines

MU en Enginyeria de Mines

El màster universitari en Enginyeria de Mines proporciona una formació especialitzada en la cerca i explotació de recursos minerals i energètics de manera sostenible. Ofereix també coneixements sobre el disseny, modelització, planificació i direcció d’activitats mineres; l’exploració, investigació modelització i avaluació de jaciments de recursos geològics; l’ús avançat d’explosius; la gestió territorial i d’espais subterranis; sondejos, processament avançat de minerals, etc.

Sessions informatives del Màster:
Inscriu-te a les sessions informatives del Màster
Durada i inici:
Un curs i mig, 90 crèdits ECTS. Inici: setembre i febrer
Horaris i calendari acadèmic:
Tarda. Presencial (veure configurador d'horaris)
Calendari acadèmic.
Preus i beques:
Preu aproximat del màster, 2.200 € (6.100 € per a no residents a la UE).
Més informació sobre preus i pagament de la matrícula
Més informació de beques i ajuts
Idiomes:
Les assignatures s'imparteixen en català o castellà, en funció del nivell de comprensió de l'estudiantat i dels objectius formatius del màster.
Títol oficial:
Inscrit en el registre del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport
Professió regulada:
Aquest màster habilita per a la professió regulada d'ENGINYER DE MINES.
Sortides professionals:
Sortides professionals del Màster
Resultats i satisfacció dels estudiants:
Enllaç al GPAQ
NOVETAT:
Doble Màster d'Enginyeria del Terreny i Enginyeria de Mines
Seqüenciació d'assignatures i informació complementària del doble Màster
Requisits generals:
Requisits acadèmics d’accés a un màster
Accés: Requisits i complements:
Requisits i complements d'accés
Places:
30
Reconeixements:
Reconeixements del 2n cicle d'Enginyeria de Mines
Preinscripció:
Període de preinscripció obert.
Com es formalitza la preinscripció?
Documentació que cal presentar:
 • Estudiants titulats a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
  • Currículum Vitae
 • Estudiants titulats en centres adscrits de la UPC o altres universitats de l'Estat Espanyol
  • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport
  • Currículum Vitae
  • Títol que dóna accés al màster o el comprovant de pagament dels drets d'expedició del títol
  • Certificat acadèmic oficial (firmat i segellat) on constin les assignatures cursades amb les qualificacions i número de crèdits/hores de cadascuna. Aquest certificat també ha de reflectir la mitjana global obtinguda per l'estudiant.
 • Estudiants titulats en universitats o altres institucions estrangeres d'educació superior
  • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport
  • Currículum Vitae
  • Títol que dóna accés al màster o el comprovant de pagament dels drets d'expedició del títol amb la corresponent homologació
  • Certificat acadèmic oficial (firmat i segellat) on constin les assignatures cursades amb les qualificacions i número de crèdits/hores de cadascuna. Aquest certificat també ha de contenir informació sobre el sistema de qualificacions aplicat.
Matrícula:
Com es formalitza la matrícula?
És imprescindible portar tota la documentació d'accés al màster original i legalitzada els dies següents a la matrícula.
Legalització de documents:
Tots els documents expedits en països de fora de la Unió Europea han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la postil·la corresponent.

Títol obtingut: Màster Universitari en Enginyeria de Mines

AssignaturesECTSTipus
Primer quadrimestre
Economia de l'Empresa MineraObre PDF 5 Obligatòria
Gestió dels Recursos Geològics i Energètics Obre PDF 5 Obligatòria
Gestió del Territori i Espais Subterranis Obre PDF 5 Obligatòria
Màquines Mineres Obre PDF 5 Obligatòria
Modelització en Processament de MineralsObre PDF 5 Obligatòria
Modelització i Avaluació de Recursos Geològics Obre PDF 5 Obligatòria
Segon quadrimestre
Disseny i Modelització MineraObre PDF 5 Obligatòria
Enginyeria de Minerals Obre PDF 5 Obligatòria
Enginyeria Minero-Ambiental Obre PDF 5 Obligatòria
Mètodes Numèrics Aplicats a l'Enginyeria MineraObre PDF 5 Obligatòria
Modelització de les Excavacions SubterràniesObre PDF 5 Obligatòria
Modelització en voladuresObre PDF 5 Obligatòria
Tercer quadrimestre
Optativa I 5 Optativa
Optativa II 5 Optativa
Optativa III 5 Optativa
Treball Final de Master (TFM) 15 Obligatòria

OPTATIVES A ESCOLLIR

Optatives a escollirECTSTipus
Gestió d'Abocadors Obre PDF 5 Optativa
Nous Recursos Miners Obre PDF 5 Optativa
Teledetecció Obre PDF 5 Optativa
Pràctiques en empreses Màxim 10 Optativa