Vés al contingut (premeu Retorn)

sol·licitud informacio

Horaris de classe - Quadrimestre de tardor

Informació per estudiants de nou ingrés:

 

En general, la docència de les assignatures de Q1 (1r quadrimestre de cada grau) està dividida en GRUPS de classe i cadascun d'aquests grups està dividit en SUBGRUPS de pràctiques.

Per les enginyeries industrials (Mecànica, Electònica i Química) al Q1 hi ha tres GRUPS de classe que s'anomenen 10, 20 i 30, i cadascun té dos SUBGRUPS: 11 i 12 pel grup 10;  21 i 22 pel grup 20;  31 i 32 pel grup 30.

Per l'enginyeria de sistemes TIC hi ha un únic GRUP, el 10, que té dos SUBGRUPS, l'11 i el 12.

Per l'enginyeria d'Automoció en general hi ha un únic GRUP, el 10, que té tres SUBGRUPS, l'11, el 12 i el 13, excepte per l'assignatura "Sector de l'automoció" que només té un únic grup de teoria (el grup 10).

Quan formalitzeu la matrícula haureu d'escollir SUBGRUP per cadascuna de les assignatures de Q1, així si matriculeu, per exemple, el subgrup 22 de pràctiques, esteu matriculant automàticament el grup 20 de teoria.

NOTA: El més habitual és escollir el mateix subgrup per totes les assignatures.

 

Per l'enginyeria Minera només hi ha un únic GRUP, el 10, que és el que heu d'escollir per matricular-vos.

 

Informació per la resta d'estudiants:

 

Podeu consultar els vostres horaris personalitzats utilitzant el:

Les dates dels exàmens finals apareixeran en el vostre horari personalitzat.