Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Estudis / Dobles titulacions de Centre

Dobles titulacions de Centre

Termini de sol·licitud: tancat

 

A qui s'adreça

A l’estudiantat de les titulacions de Grau següents:

  • Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
  • Grau en Enginyeria Mecànica
  • Grau en Enginyeria Química
  • Grau en Enginyeria de Recursos Minerals i el seu Reciclatge


Què són les dobles titulacions

És una oferta de formació de dos graus cursats de forma conjunta de manera que l’estudiant pot assolir els dos graus en 5 cursos acadèmics (és a dir, un any d’estudis addicional als 4 cursos necessaris per cursar un grau sol).

Un cop superat l'itinerari de doble titulació, l'estudiant haurà adquirit les competències englobades als dos graus i obtindrà dos títols acadèmics expedits per la UPC.


Criteris d'admissió

Per accedir a una doble titulació és imprescindible haver aprovat un mínim de 120 crèdits de la fase comuna de la titulació inicial (excepte per a la doble titulació que conté el Grau en Eng. de Recursos Minerals i el Seu Reciclatge, on cal que haver aprovat un mínim de 60 crèdits de la fase comuna d’aquesta titulació.

 Per a les dobles titulacions on es requereix el mínim de 120 crèdits, en cas que l’estudiant tingui 114 crèdits de la fase comuna aprovats, pot fer una instància per eSecretaria sol·licitant de forma extraordinària l’accés a la doble titulació.

 En cas que hi hagi més demanda que places en oferta, es donarà prioritat per accedir a la doble titulació als estudiants que tinguin un millor rendiment acadèmic. El rendiment acadèmic es calcularà a partir de les notes de l’expedient dels quadrimestres Q1, Q2, Q3 i Q4 (Q1 i Q2 per als estudiants del Grau en Eng. de Recursos Minerals i el Seu Reciclatge) incloent totes les matrícules, aprovades i suspeses (sense incloure les assignatures reconegudes o convalidades).

  

Termini

Segons les dates marcades al calendari acadèmic de l’Escola, s’obrirà un període de sol·licitud de la doble titulació. Caldrà que l’estudiant faci la sol·licitud, prioritzant les dobles titulacions en que vol ser admès.

Calendari 2022/23 QTardor:

    • Sessió informativa: 30 de novembre de 2022 a les 12h a l'Aula Màster
    • Sol·licitud: De l'1 al 23 de desembre de 2022 a través del formulari (actualment el formulari està tancat)
    • Resolució: A partir del 23 de gener, aquí.

 

TFG

El TFG es podrà realitzar mitjançant dos TFG o un únic TFG que contingui les competències d’ambdues titulacions. Es recomana que sempre que sigui possible es faci un únic TFG (amb el creditatge de la suma dels dos TFG).

Quan el TFG és únic, aquest podrà tenir dos directors, un de cada àmbit de les titulacions que formen la doble titulació. En cas que les dues titulacions siguin del mateix àmbit, es podrà realitzar el TFG únic amb un sol director.

Mapa de les diferents titulacions i del nombre de places ofertes per a les dobles titulacions

 

Títol Inicial (Accés als estudis)

Títol de la Doble Titulació

Nombre de
places
ofertades

Itinerari

Grau en Enginyeria Mecànica

Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

5

Mecànica – Electrònica

Grau en Enginyeria Química

5

Mecànica – Química

Grau en Enginyeria Química

Grau en Enginyeria de Recursos Minerals i el seu Reciclatge

5

Química – Reciclatge

Grau en Enginyeria Mecànica

3

Química – Mecànica

Grau en Enginyeria de Recursos Minerals i el seu Reciclatge

Grau en Enginyeria Química

5

Reciclatge – Química

Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

Grau en Enginyeria Mecànica

3

Electrònica – Mecànica