Vés al contingut (premeu Retorn)

Serveis

La Unitat Transversal de Gestió (UTG) és la que presta els diversos Serveis a l'EPSEM.

Cap de la UTG: Inmaculada Gomez  (inmaculada.gomez@upc.edu)

 

 

Descripció de l'àreaPersonalContacte

 

Trobareu més dades del personal de cada àrea al directori de l'EPSEM

 

Àrea de relacions institucionals i comunicació Suport a l'equip directiu; actes protocolaris

Ana Mieza

Secretària de direcció

ana.mieza@upc.edu

Telèfon: 93.877.72.03

Comunicació

Anna Espinosa

Telèfon: 93.877.72.99

comunicacio@epsem.upc.edu

Àrea de gestió acadèmica

+ més informació


-Gestió de tiquets: Demana

Cap de l'àrea Gemma Amblàs

 

gestioacademica@epsem.upc.edu

Telèfon: 93.877.72.07

Informació acadèmica, admissió, matrícula, beques, certificació d’estudis, tramitació de títols, gestió de projectes. 

Maria Chavarría

 

Olga Santamaria

maria.chavarria@upc.edu

Telèfon: 93.877.72.05

olga.santamaria@upc.edu

Telèfon: 93.877.72.06


Convenis de cooperació educativa, borsa de treball, relacions internacionals, gestió aules i horaris.

Claustre Fontanet


Imma Bascuñana

claustre.fontanet@upc.edu

Telèfon: 93.877.72.04

inmaculada.bascunana@upc.edu

Telèfon: 93.877.72.18

Àrea de suport a la recerca, a l'activitat del PDI i gestió econòmica+ més informació

Cap de l'àrea Joan Roma

joan.roma@upc.edu

Telèfon: 93.877.72.11

Gestió de projectes i convenis de recerca.

Ivo Clotet

 

ivo.clotet@upc.edu

Telèfon: 93.877.72.16

Gestió econòmica de la recerca, suport departamental i al PDI

Llúcia Rexach

 

Inmaculada Betoret

 

Cristina Coll

llucia.rexach@upc.edu

Telèfon: 93.877.72.28

inmaculada.betoret@upc.edu

Telèfon: 93.877.72.70

cristina.coll@upc.edu

Telèfon: 93.405.42.75

Gestió econòmica

Montse Guitart

 

montseg@epsem.upc.edu

Telèfon: 93.877.72.10

Àrea de promoció R+D+I Promotora de R+D+I

Sara Borràs

sara.borras@upc.edu

Àrea de serveis informàtics


+ més informació


-Gestió de tiquets: SIEPSEM

-Servei Urgent: AVISA!

Cap de l'àrea

 

Francesc Mancho

francesc.mancho@upc.edu

Telèfon: 93.877.77.39

Gestió de les infraestructures i equipaments TIC, prestació de serveis en les tecnologies de la informació i comunicació.

Sandra Franch


Josep Martin

 

Fàtima Brunet 

estic@epsem.upc.edu

Telèfon: 93.877.72.22

Servei de manteniment i obres
Gestió de tiquets: FACIL

 

Cap del servei

Manel Romera

manel.romera@upc.edu

Telèfon: 93.877.72.23

Manteniment dels edificis del Campus Manresa, gestió de les obres de reforma i ampliació.

Lluís Comellas

Juan Moreno

lluis.comellas@upc.edu

moreno@epsem.upc.edu

Telèfon: 93.877.72.24

Servei de vigilància, neteja i concessions (bar i vending)


Cap del servei

Manel Romera

manel.romera@upc.edu

Telèfon: 93.877.72.23

Gestió del servei
Cristina Coll

Telèfon: 93.405.42.75

Consergeria

 

Cap de consergeria

M. del Carmen Zamora

consergeria@epsem.upc.edu

Telèfon: 93.877.72.00

Control d'accessos, distribució de correu interna i externa, informació general.

Fede Sanchez

 

Lídia Lanza

consergeria@epsem.upc.edu

Telèfon: 93.877.72.00

Biblioteca del Campus Universitari de Manresa


Web biblioteca


 

 Cap de la Biblioteca

Montserrat Méndez

montserrat.mendez@upc.edu

Telèfon: 93.877.73.313

Roser Gómez

 

Conxa Moncunill

 

Gemma Mujal

 

Montserrat Serra

biblioteca.bcum@upc.edu

Telèfon: 93.877.72.21

Registre públic auxiliar Presentació de documents i escrits adreçats a òrgans, Unitats bàsiques o funcionals de la UPC.
Registres públics UPC

REGISTRE TANCAT

Telèfon: 93.877.72.05