Vés al contingut (premeu Retorn)

Matrícula NOUS estudiants: febrer curs 2017-2018 (2Q)

 

 

Matrícula:  el 14 i 15 de febrer, de 11:00h a 13:00h.

 

Una vegada rebut l’enllaç per a donar-vos d’alta a la UPC, és important que accediu a "e-secretaria" i introduïu les vostres dades, tal com s'indica a continuació.

 

Procediment d'accés:


Es podrà accedir a la identitat digital "e-secretaria" a partir del missatge de benvinguda, i això permetrà registrar-se abans de fer la matrícula:

  • Poder revisar i completar les dades personals
  • Poder introduir les dades de l’ordre SEPA i portar-la ja signada
  • Poder incorporar dades de condició econòmica (FN, etc.)

 

  • La matrícula és presencial i amb autorització necessària si no ve l'interessat/interessada (model UPC)

 

 

Documentació que cal presentar:


ESTUDIANTS AMB PAU I ASSIMILATS


 

Amb estudis començats en un altre Centre Universitari:

  • Realitzar el tràmit de trasllat d’expedient al centre d’origen

 

ESTUDIANTS AMB TÍTOL DE TÈCNIC SUPERIOR DE FORMACIÓ PROFESSIONAL, FP DE 2N GRAU, MÒDUL PROFESSIONAL 3 I ASSIMILATS


 

Amb estudis començats en un altre Centre Universitari:

  • Realitzar el tràmit de trasllat d’expedient al centre d’origen

 

TITULATS UNIVERSITARIS I ASSIMILATS


 

ESTUDIANTS AMB LA PROVA D’ACCÉS PER A MÉS GRANS DE 25 / 40 / 45 ANYS


 

PER A SOL·LICITAR RECONEIXEMENTS (per estudis universitaris):

(Termini: desembre 2017 i gener 2018)


a)    Instància de la sol·licitud de reconeixements
b)    Rebut del pagament dels drets de reconeixements (centre de destí)
c)    Certificació acadèmica personal (original o fotocòpia compulsada) (*)
d)    Pla d'estudis (segellat pel centre d’origen) (*)
e)    Programes de les assignatures (segellat pel centre d’origen) (*)
 
(*) Només l’han de portar els estudiants que hagin cursat els estudis fora de la UPC.
 
 
PER A SOL·LICITAR CONVALIDACIONS (per cicles formatius de grau superior):

(Termini: desembre 2017 i gener 2018)


a)    Instància de la sol·licitud de convalidacions
b)    Rebut del pagament dels drets de convalidacions (centre de destí)
c)    Certificació acadèmica personal (original o fotocòpia compulsada)
d)    Fotocòpia de la sol·licitud del títol CFGS

 

FORMES DE PAGAMENT I REDUCCIONS DE LA MATRÍCULA:

 

PER A SOL·LICITAR BECA:

 

Preguntes més freqüents

Intranets per estudiants

 

HORARIS DE CLASSE I EXÀMENSgener/18