Vés al contingut (premeu Retorn)

Matrícula estudiants de nou ingrés GRAUS: OCTUBRE curs 2019-2020 (1Q)

Guia de matrícula

Important!    Estudiants de nou ingrés Graus curs 2019-2020 (1Q) - Preinscripció d'octubre.

Assignació de places:   el dia 9 d'octubre

 

Els estudiants admesos, han venir a formalitzar la matrícula, a l’EPSEM, el 10 d'octubre.

El dia-hora de matrícula, estarà disponible el dia 9 d'octubre (tarda), a  identitat digital "e-secretaria"


Per a les Enginyeries Industrials: GRUP 30 (Únic grup disponible)


HORARIS DE CLASSE I EXÀMENS

 

Una vegada rebut l’enllaç per a donar-vos d’alta a la UPC, és important que accediu a "e-secretaria" i introduïu les vostres dades, tal com s'indica a continuació.


Procediment d'accés:

 

Es podrà accedir a la identitat digital "e-secretaria" a partir del missatge de benvinguda, i això permetrà registrar-se abans de fer la matrícula:

  • Poder revisar i completar les dades personals
  • Poder introduir les dades de l’ordre SEPA i portar-la ja signada
  • Poder incorporar dades de condició econòmica (FN, etc.)

 

  • La matrícula és presencial i amb autorització necessària si no ve l'interessat/interessada

 

 

Documentació que cal presentar:


ESTUDIANTS AMB PAU I ASSIMILATS

 

Amb estudis començats en un altre Centre Universitari:

  • Realitzar el tràmit de trasllat d’expedient al centre d’origen


ESTUDIANTS AMB TÍTOL DE TÈCNIC SUPERIOR DE FORMACIÓ PROFESSIONAL, FP DE 2N GRAU, MÒDUL PROFESSIONAL 3 I ASSIMILATS

(*)  Només si es sol·liciten convalidacions.


Amb estudis començats en un altre Centre Universitari:

  • Realitzar el tràmit de trasllat d’expedient al centre d’origen


TITULATS UNIVERSITARIS I ASSIMILATS

 (*)  Només si es sol·liciten reconeixements.

 

ESTUDIANTS AMB LA PROVA D’ACCÉS PER A MÉS GRANS DE 25 / 40 / 45 ANY

 

PER A SOL·LICITAR RECONEIXEMENTS (per estudis universitaris):

(Termini: fins el 6 de setembre)


a)    Instància de la sol·licitud de reconeixements
b)    Rebut del pagament dels drets de reconeixements (centre de destí)
c)    Certificació acadèmica personal (original o fotocòpia compulsada) (*)
d)    Pla d'estudis (segellat pel centre d’origen) (*)
e)    Programes de les assignatures (segellat pel centre d’origen) (*)
 
(*) Només l’han de portar els estudiants que hagin cursat els estudis fora de la UPC.
 
 
PER A SOL·LICITAR CONVALIDACIONS (per cicles formatius de grau superior):

(Termini: fins el 6 de setembre)


a)    Instància de la sol·licitud de convalidacions
b)    Rebut del pagament dels drets de convalidacions (centre de destí)
c)    Certificació acadèmica personal (original o fotocòpia compulsada)
d)    Fotocòpia de la sol·licitud del títol CFGS

 

FORMES DE PAGAMENT I REDUCCIONS DE LA MATRÍCULA:

 

PER A SOL·LICITAR BECA:

 

Preguntes més freqüents

 

 

Actualitzat:  01/10/2019