Vés al contingut (premeu Retorn)

Membres de la Junta Electoral

President: Secretari acadèmic EPSEM David Parcerisa Duocastella
Membres sector PDI

Titulars: Jesús Vicente i Antoni Escobet

Suplents: Jordi Fortuny i Pere Busquets

Membres sector PAS

Titular: Montserrat Méndez

Suplent: Maria Chavarria

Membres sector EGM Estudiantat de Grau i Màster

Titular: Lídia Orriols

Suplent: Pol Batlle


Membres electes designats d'acord amb el "Reglament Electoral de la UPC" a la Junta Ordinària del 19 de febrer de 2020