Vés al contingut (premeu Retorn)

ENGIPLANT

En un món cada vegada més globalitzat, on les empreses competeixen amb altres països que ofereixen costos de producció més baixos, és molt important operar de forma eficient i competitiva. La formació completa en les tècniques que ho permeten és l'objectiu principal del postgrau en Organització i Enginyeria de la Producció i Direcció de Plantes Industrials, que aborda en profunditat els aspectes que atorguen valor econòmic a l'empresa per mitjà de l'enginyeria i la gestió dels processos productius.

A més, el programa fa èmfasi en les tendències més avançades i actuals en aspectes com ara l'enginyeria de processos, el Lean Manufacturing, el manteniment productiu total, la cadena de subministrament (Supply Chain Management), així com les relacionades amb la potenciació de les habilitats directives, com és el cas del coaching.

El programa es desenvolupa de manera que els alumnes participen activament, treballant en equip i estudiant casos reals com els que poden haver tingut lloc en les seves pròpies empreses. L'enfocament pràctic del programa incideix especialment en els aspectes més destacats i avançats, a través de l'experiència dels millors experts del món industrial. Aquesta orientació aplicada ajuda, i molt, a l'alumne a aplicar pel seu compte tot allò que ha après. Aquest aprenentatge arriba al seu punt màxim amb la realització tutoritzada del projecte final.

A més, l'alumne d'aquest programa podrà obtenir també un certificat acreditatiu de l'Institut de Lean Management d'Espanya, filial oficial de l'existent als EUA., des d'on es va desenvolupar el Lean Management.

 

Objectius

  • Conèixer els processos clau que componen globalment una empresa industrial i els de producció en particular.
  • Conèixer les especificitats de les plantes de producció industrial, les seves característiques i problemàtiques.
  • Gestionar de forma eficient i competitiva les operacions de les empreses industrials, d'acord amb les tendències més avançades.
  • Donar-li autonomia a l'alumnat en la presa de decisions òptimes pel que fa a l’organització de plantes industrials, a través d'activitats de treball en equip, la realització de casos pràctics, la utilització de paquets informàtics i, especialment, amb la realització del projecte final del programa.
  • Implantar un sistema productiu òptim des del punt de vista de l'eficiència i la competitivitat, per no perdre el tren del futur.

 

A qui va dirigit?

  • Titulats de grau universitari i llicenciats amb titulació superior, preferentment en l’àmbit de l’enginyeria i l’administració i direcció d’empreses.
  • Titulats de diplomatura o de primer cicle si provenen d'estudis de caràcter tècnic (enginyeries o similars) o d'administració i direcció d'empreses.
  • Persones amb títols homologables d'universitats estrangeres.

 

Continguts formatius

Relació d'assignatures

4 ECTS 45h

Processos Industrials i Direcció de Plantes. Estratègia Industrial. Operacions. Logística

6 ECTS 55h

Disseny i Gestió de Processos i Plantes Industrials. Lean Manufacturing

6 ECTS 60h

Enginyeria de Plantes: Qualitat i Manteniment. Millora de Processos. Aspectes Econòmics

4 ECTS 15h

Projecte de Direcció de Planta

 

Titulació

Diploma de postgrau expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'estudiant obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya. Els estudis de formació permanent de la Universitat Politècnica de Catalunya, s'aproven anualment pel Consell de Govern de la Universitat.

 

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiantat i l'assoliment de les competències necessàries.

 

Eines d'aprenentatge

Sessions magistrals participatives

Sessions pràctiques a l'aula

Resolució d'exercicis

Estudi de casos

Casos d'èxit

Flipped classroom

Tutories

Workshops

 

Criteris d'avaluació

Assistència

Elaboració de treballs

Realització i presentació del projecte final

 

Pràctiques i borsa de treball

Des del campus virtual My_Tech_Space l'estudiantat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.

 

Campus virtual

L'estudiantat d'aquest postgrau tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar notes, etc.

 

Més info a https://www.talent.upc.edu/cat/estudis/formacio/curs/310202/postgrau-organitzacio-enginyeria-produccio-direccio-plantes-industrials/