Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / La UPC Manresa / Memòries / Memòria curs 2021-2022 / Curs Acadèmic 2021-2022 / Titulacións de Màster / Doble titulació entre el Màste Universitari en Energia de Mines i el Màster Universitari en Enginyeria del Terreny

Doble titulació entre el Màste Universitari en Energia de Mines i el Màster Universitari en Enginyeria del Terreny

Pla d'Estudis del Màster en Enginyeria de Mines i Màster Universitari en Enginyeria del Terreny

Itinerari 1: EPSEM-ETSECCPB

Pel que fa al Màster en Enginyeria de Mines, la proposta de doble màster porta totes les matèries i assignatures que donen compliment a l'Ordre CIN/310/2009, de 9 de febrer, per la qual s'estableixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habiliten per a l'exercici de la professió d'Enginyer/a de Mines. Són 60 crèdits ECTS d'assignatures obligatòries, 15 crèdits ECTS d'assignatures optatives que seran reconegudes per les assignatures del Màster en Enginyeria del Terreny indicades als annexos i un treball final de màster conjunt que atendrà en crèdits i continguts a l'ordenat a la mencionada ordre ministerial.

Primer curs (EPSEM) 

AssignaturesECTSTipus
Primer quadrimestre
Economia de l'Empresa Minera 5 Obligatòria
Màquines Mineres 
5 Obligatòria
Modelització i Avaluació de Recursos Geològics 
5 Obligatòria
 Modelització en Processament de Minerals 5 Obligatòria
Gestió dels Recursos Geològics i Energètics 5 Obligatòria
Gestió del Territori i Espais Subterranis 5 Obligatòria
Segon quadrimestre
Mètodes Numèrics Aplicats a l'Enginyeria Mineria 5 Obligatòria
Modelització i Simulació de les Excavacions Subterrànies  5 Obligatòria
Enginyeria de Minerals
5 Obligatòria
Disseny i Modelització Minera 5 Obligatòria
Modelització en voladures 5 Obligatòria
Enginyeria Minero-Ambiental
5 Obligatòria

Segon curs (EPSECCPB) 

AssignaturesECTSTipus
Primer i Segon quadrimestre
Modelació de fluxe i transport en medis porosos 5 Obligatòria
Mecànica de sòls
5 Obligatòria
Mecànica de roques
5 Obligatòria
 Sismologia 5 Obligatòria
3 obligatòries d'especialitat MIT 15 Obligatòria
2 optatives del MET 10 Optatives
Treball de Fi de Màster conjunt 45 Obligatòria

Itinerari 2: ETSECCPB-EPSEM-ETSECCPB

Pel que fa al Màster en Enginyeria del Terreny, la proposta de doble màster porta els continguts i competències que es descriuen a la memòria de verificació. Són 35 crèdits ECTS obligatoris corresponents al bloc comú, 15 crèdits ECTS es faran en el Màster en Enginyeria del Terreny, la diferència fins a 35 crèdits ECTS correspon a formació obligatòria que està inclosa en el bloc comú del Màster en Enginyeria de Mines (ampliació de formació científica i gestió). El Màster en Enginyeria del Terreny es compon de 3 especialitats (Enginyeria Geotècnica, Hidrologia Subterrània o Enginyeria Sísmica i Geofísica), en cadascuna s'han de cursar 25 crèdits ECTS obligatoris d'especialitat i 20 crèdits ECTS optatius d'especialitat. De tota manera, l'estudiant pot finalitzar el màster sense haver assolit una especialitat concreta, sempre que el volum de crèdits es compleixi. En el doble màster es proposa finalitzar‐lo sense una especialitat concreta. En aquest cas, s'han de cursar 20 crèdits ECTS corresponents a assignatures obligatòries d'especialitat i 10 crèdits ECTS d'optatives comunes. La resta (25 crèdits ECTS d'especialitat) s'assoleix a través de les assignatures del bloc comú del Màster en Enginyeria de Mines.

Primer curs (EPSCCPB) 

AssignaturesECTSTipus
Primer quadrimestre (ETSECCPB)

Modelació de Fluxe i Transport en Medis Porosos

5 Obligatòria

Mecànica de Sòls

5 Obligatòria

Mecànica de Roques

5 Obligatòria
 Sismologia 5 Obligatòria
2 obligatòries d'especialitat MET 10 Obligatòria
Segon quadrimestre (EPSEM)
Mètodes numèrics aplicats a l'enginyeria minera 5 Obligatòria
Modelització i simulació de les excavacions subterrànies 5 Obligatòria
Enginyeria de minerals 5 Obligatòria
Disseny i modelització minera 5 Obligatòria
Modelització en voladures 5 Obligatòria
Enginyeria minero-ambiental 5 Obligatòria

Segon curs

AssignaturesECTSTipus
Primer quadrimestre (EPSEM)
Economia de l'Empresa Minera 5 Obligatòria
Màquines Mineres 
5 Obligatòria
Modelització i Avaluació de Recursos Geològics 
5 Obligatòria
 Modelització en Processament de Minerals 5 Obligatòria
Gestió dels Recursos Geològics i Energètics 5 Obligatòria
Gestió del Territori i Espais Subterranis 5 Obligatòria
Segon quadrimestre (ETSECCPB)
1 obligatòria d'especialitat MET 5 Obligatòria
2 optatives del MET 10 Obligatòria
Treball de Fi de Màster conjunt 45 Obligatòria 

Obligatòries d'especialitat del MET

 AssignaturesECTSTipus
Mecànica de sòls avançada 5 Obligatòria
Fonamentacions i estructures de contenció 5 Obligatòria
Excavacions subterrànies 5 Obligatòria
Projecte i construcció geotècniques 5 Obligatòria
Geomecànica de trencaments 5 Obligatòria
Mecànica d'aqüífers 5 Obligatòria
Mètodes estadístics en hidrologia 5 Obligatòria
Recàrrega i balanç d'aqüífers 5 Obligatòria
Models de sòls i aqüífers contaminats 5 Obligatòria
Modelització hidrogeoquímica 5 Obligatòria
Enginyeria sísmica 5 Obligatòria
Prospecció geofísica 5 Obligatòria
Sismometria 5 Obligatòria
Avaluació de la perillositat sísmica 5 Obligatòria

 

Optatives comunes d'especialitat

 AssignaturesECTSTipus
Transport de massa en el terreny (3 assignatures) 15 Optativa
Interacció entre aigües subterrànies, obres civils i medi ambient (3 assignatures) 15 Optativa
Avaluació del risc sísmic (2 assignatures) 10 Optativa
Disseny sísmic d'estructures (5 assignatures) 25 Optativa
Caracterització geològica (3 assignatures) 15 Optativa
Processos acoblats en sóls i roques (2 assignatures) 10 Optativa
Modelació en enginyeria geotècnica (3 assignatures) 15 Optativa