Vés al contingut (premeu Retorn)

Activitat Investigadora

Tesis doctorals

Durant el curs 2018-2019 s’han llegit 2 tesis doctorals del programa de doctorat de Recursos Naturals i Medi Ambient, organitzat pel Departament d'Enginyeria Minera, Industrial i TIC (EMIT) de l’EPSEM:


 • Prades, L. Computational fluid dynamics techniques for fixed-bed biofilm systems modeling: numerical simulations and experimental characterization. Tesi doctoral, UPC, Departament d'Enginyeria Minera, Industrial i TIC, 2018. Disponible a: <http://hdl.handle.net/2117/125845>

 • Vives, J. Modelització mitjançant dinàmica de fluids computacional del mòdul hidromètric del segle XIX de la Sèquia de Manresa. Tesi doctoral, UPC, Departament d'Enginyeria Minera, Industrial i TIC, 2019. Disponible a: <http://hdl.handle.net/2117/166967>

 

I s’ha defensat 1 tesi doctoral dirigida per professorat de l’Escola:


 • Ud Din, M. Physics-based motion planning for grasping and manipulation. Tesi doctoral, UPC, Institut d'Organització i Control de Sistemes Industrials, 2018. Disponible a: <http://hdl.handle.net/2117/125843>

 

 

Grups de recerca

Durant el curs 2018-2019 el personal docent i investigador (PDI) de l’EPSEM participa en diversos grups de recerca. D’aquests, 5 són grups de recerca consolidats i coordinats des de l’escola.

A continuació, es relacionen els grups amb un enllaç al portal FUTUR amb tota la informació dels investigadors, la xarxa de col·laboracions, les publicacions i els projectes:

 

CIRCUIT - Grup de Recerca en Circuits i Sistemes de Comunicació

EXPLORATORI - EXPLORATORI dels Recursos de la Natura

TRAGASOL - Grup de Tractament Biològic de Contaminants Gasosos i Olors

GREMS - Grup de Recerca en Mineria Sostenible

GRTJ - Grup de Recerca en Teoria de Jocs

 

Des del 2018, els grups CIRCUIT, GREMS i BIOGAP formen part del nou centre específic de recerca Smart Sustainable Resources (SSR) de la xarxa TECNIO.

 

 

Publicacions científiques

A continuació es recullen i s’analitzen totes les publicacions científiques entrades pel PDI de l’EPSEM a DRAC1 i que han estat publicades durant el curs 2018-2019.

Aquesta informació, s’ha extret del portal FUTUR, fent una cerca per Centre docent (EPSEM) i filtrant per dates, de setembre 2018 a l’agost 2019.

 

         

 

 

1 Descriptor de la Recerca i l'Activitat Acadèmica de la UPC. DRAC https://drac.upc.edu/info/

 

 

 

Articles de revista:

A continuació es detalla la relació dels autors-investigadors de l’EPSEM i els seus articles. Per tal de facilitar la consulta, s’acompanya d’un enllaç al llistat de l’Annex I. 

Autors/res

Articles

Referència i enllaç a l'Annex I

 

Al Omar, A.

1

34

 

 

 

 

 

 

Alcelay, A.I.

1

34

 

 

 

 

 

 

Alfonso, P.

6

1

2

3

25

38

39

 

Anticoi, H.F.

3

1

3

35

 

 

 

 

Argelaguet, M.

1

3

 

 

 

 

 

 

Bascompta, M.

6

1

3

6

7

35

36

 

Casellas, D.

1

23

 

 

 

 

 

 

Cors, J.M.

5

4

11

12

13

27

 

 

De Felipe, J.J.

3

3

24

35

 

 

 

 

De las Heras, F.X.C.

1

5

 

 

 

 

 

 

Dorado, A.D.

2

15

16

 

 

 

 

 

Escobet, A.

1

3

 

 

 

 

 

 

Escobet, T.

3

3

17

28

 

 

 

 

Franch, J.

1

18

 

 

 

 

 

 

Freijó, M.

4

19

20

35

36

 

 

 

Freixas, J.

4

8

9

21

22

 

 

 

Guasch, E.

1

3

 

 

 

 

 

 

Hamid, S.

1

3

 

 

 

 

 

 

Hoffmann, C.

1

14

 

 

 

 

 

 

Jorge, J.

1

26

 

 

 

 

 

 

López, J.A.

2

10

34

 

 

 

 

 

Montaña, J.

2

19

20

 

 

 

 

 

Oliva, J.

1

3

 

 

 

 

 

 

Palacios-Quiñonero, F.

3

29

30

31

 

 

 

 

Palà-Schönwälder, P.

2

17

37

 

 

 

 

 

Parcerisa, D.

1

3

 

 

 

 

 

 

Peña-Pitarch, E.

4

3

32

33

34

 

 

 

Rossell, J.M.

4

6

29

30

31

 

 

 

Rubió-Massegú, J.

3

29

30

31

 

 

 

 

Sanmiquel, L.

7

3

6

7

19

20

35

36

Tarrés, M.

1

37

 

 

 

 

 

 

Tomasa, O.

1

2

 

 

 

 

 

 

Vallbé, M.

1

26

 

 

 

 

 

 

Vintró, C.

2

6

20

 

 

 

 

 

Viladomat, A.

1

20

 

 

 

 

 

 

Vila-Marta, S.

1

37

 

 

 

 

 

 

Vives, J.

3

20

34

36

 

 

 

 

Yubero, M.

1

1

 

 

 

 

 

 

 

Participacions en congressos:

En aquest apartat es detalla la relació dels autors-investigadors de l’EPSEM i les seves participacions en congressos. Per tal de facilitar la consulta dels documents, s’acompanya d’un enllaç al llistat de l’Annex II.

Autors/res

Congressos

Referència i enllaç a l'Annex II

 

Aguila, F.

1

5

 

 

 

 

 

Alfonso, P.

5

1

6

7

11

18

 

Alsina, M.

1

2

 

 

 

 

 

Anticoi, H.F.

1

31

 

 

 

 

 

Bascompta, M.

3

3

31

32

 

 

 

Benzal, E.

1

4

 

 

 

 

 

Bonet-Dalmau, J.

1

5

 

 

 

 

 

Bonsfills, A.

1

20

 

 

 

 

 

Conangla, L.

2

8

23

 

 

 

 

De Felipe. J.J.

4

3

17

31

34

 

 

De Las Heras, F.X.C.

1

9

 

 

 

 

 

Domènech, M.

1

10

 

 

 

 

 

Dorado, A.D.

5

4

20

21

28

35

 

Escobet, T.

1

24

 

 

 

 

 

Fortuny-Santos, J.

1

12

 

 

 

 

 

Freixas, J.

6

13

14

15

16

26

27

Gamisans, X.

5

4

20

21

28

35

 

Giménez, J.M.

2

10

19

 

 

 

 

Giralt, R.

1

5

 

 

 

 

 

Guasch, E.

1

34

 

 

 

 

 

Guimerà, X.

2

20

21

 

 

 

 

Lao-Luque, C.

1

4

 

 

 

 

 

López, J.A.

3

22

25

33

 

 

 

Lujan, I.

1

12

 

 

 

 

 

Moncunill-Geniz, F.X.

1

5

 

 

 

 

 

Montaña, J.

1

25

 

 

 

 

 

Palà-Schönwälder, P.

1

5

 

 

 

 

 

Parcerisa, D.

1

31

 

 

 

 

 

Pons, M.

4

14

15

26

27

 

 

Prades, Ll.

1

28

 

 

 

 

 

Puente, M.A.

3

10

22

29

 

 

 

Rossell, J.M.

2

30

32

 

 

 

 

Sanmiquel, L.

3

3

31

32

 

 

 

Sidki, N.

1

1

 

 

 

 

 

Solé-Sardans, M.

1

4

 

 

 

 

 

Vives, J.

2

3

32

 

 

 

 

 

Impacte i visibilitat de la recerca EPSEM

Per conèixer quin és l’impacte i el rendiment a nivell internacional de la recerca realitzada a l’EPSEM, s’han consultat els articles i les participacions en congressos a la base de dades Scopus1.

S’han localitzat 36 publicacions (articles, reviews i conference paper), que són el 49% de totes les publicacions d’aquest curs acadèmic, i que a desembre de 2019 han rebut un total de 42 citacions.

 

1 Base de dades produïda per Elsevier que engloba resums, referències i índexs de les principals revistes de ciències, tecnologia, medicina i ciències socials. http://www.fecyt.es/es/recurso/scopus

 

Col·laboracions amb altres investigadors

En relació a les afiliacions institucionals dels coautors, a més de la UPC, els investigadors de l’EPSEM col·laboren amb 40 institucions de recerca de 17 països diferents.

Els següents gràfics mostren les col·laboracions amb altres institucions i les col·laboracions per països, segons dades extretes de Scopus.

 

 

Classificació per àrees temàtiques

El següent gràfic mostra la classificació dels articles analitzats segons els àmbits temàtics d’Scopus.

 

Impacte i visibilitat

A continuació, es presenten les dades d’impacte i visibilitat de les publicacions cientificotècniques registrades a Scopus, obtingudes del portal Scimago Journal & Country Rank que inclou revistes i indicadors.

 

 

 

 

Els 32 articles localitzats a Scopus s’han publicat en 28 revistes indexades. Respecte a la distribució per quartils, un 50% dels articles s’han publicat a revistes del primer quartil.

 

La taula següent ordena les revistes segons el seu indicador Scimago Journal Rank SJR 20181, acompanyat del quartil i la categoria temàtica. Per facilitar la consulta dels articles publicats a cada revista, s’ha afegit un enllaç a l’Annex.

 

Revista

SJR

Quartil

Categoria temàtica

Annex

Applied Mathematics And Computation

0,927

Q1

Computational Mathematics

11

Celestial Mechanics And Dynamical Astronomy

0,781

Q1

Modeling and simulation

12

Computers And Chemical Engineering

0,932

Q1

Chemical Engineering (miscellaneous)

17

Engineering Fracture Mechanics

1,331

Q1

Mechanical Engineering

23

Engineering Structures

1,628

Q1

Civil and Structural Engineering

30

International Journal Of Engineering Education

0,425

Q1

Engineering (miscellaneous)

37

Journal Of The Franklin Institute

1,288

Q1

Applied Mathematics

29

Materials Letters

0,771

Q1

Mechanical Engineering

2

Minerals Engineering

0,909

Q1

Geotechnical Engineering and Engineering Geology

14

Public Choice

0,779

Q1

Sociology and Political Science

9

Renewable Energy

1,889

Q1

Renewable Energy, Sustainability and the Environment

24

SIAM Journal On Applied Dynamical Systems

0,963

Q1

Modeling and Simulation

13

Smart Structures And Systems

0,685

Q1

Electrical and Electronic Engineering

31

Social Choice And Welfare

0,621

Q1

Social Sciences (miscellaneous)

21

Minerals

0,427

Q2

Geotechnical Engineering and Engineering Geology

1;3;

38;39

Andean Geology

0,696

Q2

Geology

25

Comparative Economic Research

0,241

Q2

Economics, Econometrics and Finance (miscellaneous)

18

Discrete Applied Mathematics

0,815

Q2

Applied Mathematics

22

European Journal Of Remote Sensing

0,693

Q2

Applied Mathematics

26

International Game Theory Review

0,238

Q2

Computer Science (miscellaneous)

8

Journal Of Biomedical Materials Research Part B Applied Biomaterials

0,658

Q2

Biomedical Engineering

10

Journal Of Dynamics And Differential Equations

1,014

Q2

Analysis

27

Journal Of Mathematical Analysis And Applications

0,966

Q2

Analysis

4

Phytochemistry Letters

0,488

Q2

Agronomy and Crop Science

5

Sensors

0,592

Q2

Analytical Chemistry

28

Work

0,525

Q2

Medicine (miscellaneous)

6

Journal Of Mechanics In Medicine And Biology

0,24

Q3

Biomedical Engineering

32;33

Journal Of Mining Science

0,317

Q3

Geology

7

 

 

1És un índex desenvolupat pel grup SCImago com alternativa al factor d’impacte de JCR, per mesurar l’impacte de les revistes de Scopus. Més informació a Bibliotècnica: https://bibliotecnica.upc.edu/investigadors/indicadors-bibliometrics-acreditacions

 

 

Annexos:

Annex I: articles de revista

Aquest apartat recull els 39 articles publicats pel personal docent i investigador de l’EPSEM durant el curs acadèmic 2018-2019. L’enllaç porta a la informació del portal FUTUR.

 

 1. Alfonso, P. et al. The importance of mineralogical knowledge in the sustainability of artisanal gold mining: a mid-south Peru case. Minerals. 2019, vol. 9, no. 6, p. 1-20. DOI 10.3390/min9060345. + Info a Futur

 2. Alfonso, P. et al. Potential of tungsten tailings as glass raw materials. Materials letters. 2018, vol. 228, no. October 2018, p. 456-458. DOI 10.1016/j.matlet.2018.06.098. + Info a Futur

 3. Anticoi, H. et al. An improved high-pressure roll crusher model for tungsten and tantalum ores. Minerals. 2018, vol. 8, no. 11, p. 1-22. DOI 10.3390/min8110483. + Info a Futur

 4. Barrabés, E. i Cors, J. On central configurations of the kn-body problem. Journal of mathematical analysis and applications. 2019, vol. 476, no. 2, p. 720-736. DOI 10.1016/j.jmaa.2019.04.010. + Info a Futur

 5. Basas, J. i De Las Heras, F.X.C. Allelochemicals and esters from leaves and inflorescences of Sambucus nigra L. Phytochemistry Letters. 2019, vol. 30, no. April, p. 107-115. DOI 10.1016/j.phytol.2019.01.030. + Info a Futur

 6. Bascompta, M. et al. Safety culture maturity assessment for mining activities in South America. Work: a journal of prevention, assessment and rehabilitation. 2018, vol. 21, no. 1, p. 125-133. DOI 10.3233/WOR-182781. + Info a Futur

 7. Bascompta, M., Sanmiquel, L. i Zhang, J. Airflow stability and diagonal mine ventilation system optimization: a case study. Journal of mining science. 2018, vol. 54, no. 5, p. 813-820. DOI 10.1134/S1062739118054927. + Info a Futur

 8. Bernardi, G. i Freixas, J. An axiomatization for two power indices for (3,2)-simple games. International game theory review. 2019, vol. 21, no. 1, 1940001. DOI 10.1142/S0219198919400012. + Info a Futur

 9. Bernardi, G. i Freixas, J. The Shapley value analyzed under the Felsenthal and Machover bargaining model. Public choice. 2018, vol. 176, no. 3-4, p. 1-9. DOI 10.1007/s11127-018-0560-2. + Info a Futur

 10. Casals-Terré, J. et al. Enhanced fully cellulose based forward and reverse blood typing assay. Journal of biomedical materials research Part B: Applied biomaterials. 2019, DOI 10.1002/jbm.b.34400. + Info a Futur

 11. Corbera, M. et al. Trapezoid central configurations. Applied mathematics and computation. 2019, vol. 346, p. 127-142. DOI 10.1016/j.amc.2018.10.066. + Info a Futur

 12. Corbera, M., Cors, J. i Roberts, G. Classifying four-body convex central configurations. Celestial mechanics and dynamical astronomy. 2019, vol. 131: 34, no. 7, p. 1-27. DOI 10.1007/s10569-019-9911-7. + Info a Futur

 13. Cors, J., Palacián, J. i Yanguas, P. On co-orbital quasi-periodic motion in the three-body problem. SIAM journal on applied dynamical systems. 2019, vol. 18, no. 1, p. 334-353. DOI 10.1137/18M1190859. + Info a Futur

 14. De Almeida, R. et al. Optimizing the selective precipitation of iron to produce yellow pigment from acid mine drainage. Minerals engineering. 2019, vol. 135, p. 111-117. DOI 10.1016/j.mineng.2019.02.040. + Info a Futur

 15. Dorado, A.D. Graduats en Enginyeria Química: la gran oportunitat de futur. Enginyeria_XXII. 2018, núm. 18, p. 28-29. + Info a Futur

 16. Dorado, A.D. Biotecnología para recuperar metales valiosos en residuos electrónicos. Retema (Madrid). Revista Técnica de Medio Ambiente. 2018, no. 211, p. 16-20. + Info a Futur

 17. Escobet, T. et al. Optimal batch scheduling of a multiproduct dairy process using a combined optimization/constraint programming approach. Computers & chemical engineering. Pergamon Press, 2019, vol. 124, no. 8, p. 228-237. DOI 10.1016/j.compchemeng.2018.08.040. + Info a Futur

 18. Franch, J. The decline of liberalism in Europe and how to revive it. Comparative Economic Research. 2019, vol. 22, no. 1, p. 87-106. DOI 10.2478/cer-2019-0006. + Info a Futur

 19. Freijo, M. et al. Valoración de los accidentes graves y mortales en las minas españolas entre los años 2013 y 2017. ORP Journal. 2019, Actas ORP2019, p. 971-978. + Info a Futur

 20. Freijo, M. et al. Evaluación de los accidentes en el sector minero español entre los años 2010 y 2016. ORP Journal. 2018, Actas ORP2018, p. 711-716. + Info a Futur

 21. Freixas, J. i Kurz, S. Bounds for the Nakamura number. Social choice and welfare. Springer, 2019, vol. 52, no. 4, p. 607-634. DOI 10.1007/s00355-018-1164-y. + Info a Futur

 22. Freixas, J., Tchantcho, B. i Proces, B. A parameterization for a class of complete games with abstention. Discrete applied mathematics. 2019, vol. 255, p. 21-39. DOI 10.1016/j.dam.2018.07.032. + Info a Futur

 23. Frómeta, D. et al. On the correlation between fracture toughness and crash resistance of advanced high strength steels. Engineering fracture mechanics. 2019, vol. 205, p. 319-332. DOI 10.1016/j.engfracmech.2018.10.005. + Info a Futur

 24. García-Céspedes, J. et al. Characterisation of efficiency losses in ground source heat pump systems equipped with a double parallel stage: a case study. Renewable energy. 2019, DOI 10.1016/j.renene.2019.01.029. + Info a Futur

 25. Jiménez-Franco, A. et al. Mineral chemistry of In-bearing minerals in the Santa Fe mining district, Bolivia. Andean Geology. 2018, vol. 45, no. 3, p. 410-432. DOI 10.5027/andgeoV45n3-3052. + Info a Futur

 26. Jorge, J., Vallbe, M. i Soler, J. Detection of irrigation inhomogeneities in an olive grove using the NDRE vegetation index obtained from UAV images. European journal of remote sensing. 2019, vol. 52, no. 1, p. 169-177. DOI 10.1080/22797254.2019.1572459. + Info a Futur

 27. Lino, J., Alvarez-Ramírez, M. i Cors, J. A special family of stacked central configurations: Lagrange plus Euler in one. Journal of dynamics and differential equations. 2019, vol. 31, no. 2, p. 711-718. DOI 10.1007/s10884-018-9647-1. + Info a Futur

 28. Mattera, C.G. et al. A method for fault detection and diagnostics in ventilation units using virtual sensors. Sensors. Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), 2018, vol. 18, no. 11, p. 3921-3931. DOI 10.3390/s18113931. + Info a Futur

 29. Palacios-Quiñonero, F. et al. Design of inerter-based multi-actuator systems for vibration control of adjacent structures. Journal of the Franklin Institute. 2019, vol. 356, no. 14, p. 7785-7809. DOI 10.1016/j.jfranklin.2019.03.010. + Info a Futur

 30. Palacios-Quiñonero, F. et al. An effective computational design strategy for H-infinity vibration control of large structures with information constraints. Engineering structures. 2018, vol. 171, p. 298-308. DOI 10.1016/j.engstruct.2018.05.075. + Info a Futur

 31. Palacios-Quiñonero, F. et al. Interstory-interbuilding actuation schemes for seismic protection of adjacent identical buildings. Smart structures and systems. 2019, vol. 24, no. 1, p. 67-81. DOI 10.12989/sss.2019.24.1.067. + Info a Futur

 32. Peña-Pitarch, E., Drochon, A. i Ng Yin Kwee, E. Preface: a special selections on biological applications of mechanics - Part I. Journal of mechanics in medicine and biology. 2018, Vol. 18, no. 7, p. 1802001-1802008. DOI 10.1142/S0219519418020013. + Info a Futur

 33. Peña-Pitarch, E., Drochon, A. i Ng Yin Kwee, E. Preface: a special selection on biological application of mechanics - Part II. Journal of mechanics in medicine and biology. 2018, vol. 18, no. 8, p. 1802002-1802008. DOI 10.1142/S0219519418020025. + Info a Futur

 34. Peña-Pitarch, E. et al. Introductory analysis of human upper body after stroke. International Journal of Privacy and Health Information Management. 2019, vol. 7, no. 1, p. 1-16. DOI 10.4018/IJPHIM.2019010103. + Info a Futur

 35. Sanmiquel, L. et al. Análisis de un accidente del sector minero mediante el método del árbol de causas y el método de Feyer & Williamson. ORP Journal. 2019, Actas ORP2019, p. 1110-1122. + Info a Futur

 36. Sanmiquel, L. et al. Análisis de la influencia de la evolución tecnológica en los riesgos laborales que afectan las mediciones topográficas. ORP Journal. 2018, Actas ORP2018, p. 777-788. + Info a Futur

 37. Tarrés, M. et al. An interdisciplinary approach to motivate students to learn digital systems and computing engineering. International journal of engineering education. Tempus Publications, 2019, vol. 35, no. 2, p. 510-518. + Info a Futur

 38. Torres, B. et al. The Poopó polymetallic epithermal deposit, Bolivia: mineralogy, genetic constraints, and distribution of critical elements. Minerals. 2019, vol. 9, no. 8, p. 1-25. DOI 10.3390/min9080472. + Info a Futur

 39. Torró, L. et al. Spatial and temporal controls on the distribution of indium in xenothermal vein deposits: the Huari Huari district, Potosí, Bolivia. Minerals. 2019, vol. 9, no. 5, p. 1-38. DOI 10.3390/min9050304. + Info a Futur

 

Annex II: participacions en congressos

Aquest apartat recull les 35 participacions en congressos pel personal docent i investigador de l’EPSEM durant el curs 2018-2019. L’enllaç porta a la informació del portal FUTUR.

 

 1. Alfonso, P. et al. Mineral chemistry of In-rich minerals from the San José ore deposit, Central Andean Tin Belt, Bolivia. A: International Critical Metals Conference. 2019, p. 58. + Info a Futur

 2. Alsina, M. Conversation Groups CG5: Don’t be so formal! A: Matrix Conference. 2018. + Info a Futur

 3. Bascompta, M. et al. Friction factors determination of the auxiliary ventilation system in an underground mine. A: World Congress on Mechanical, Chemical, and Material Engineering. 2019, p. 1. DOI 10.11159/mmme19.112. + Info a Futur

 4. Benzal, E. et al. E-waste valorisation by recovering valuable metals with microorganisms. A: International Conference on Sustainable Solid Waste Management. 2019, p. 1-10. + Info a Futur

 5. Bonet-Dalmau, J. et al. Signal and noise power spectra in superregenerative oscillators. A: IEEE International Symposium on Circuits and Systems. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2019, p. 1-5. DOI 10.1109/ISCAS.2019.8702614. + Info a Futur

 6. Colín-Rodríguez, A. et al. Paleoredox conditions during the Cenomanian-Turonian in central Mexico and their relation to Oceanic Anoxic Event 2. A: Geological Society of America Annual Meeting. 2018, p. 1. DOI 10.1130/abs/2018AM-322639. + Info a Futur

 7. Colín-Rodríguez, A. et al. Condiciones paleo-redox en la cuenca de Huayacocotla durante el Cenomaniano/Turoniano y su relación con el evento anóxico oceánico 2 (oae 2). A: Convención Geológica Nacional. 2019, p. 39. + Info a Futur

 8. Cuxart, J. et al. Surface thermal inversion evolution in the bottom of a Pyrenean valley studied by single-column modelling forced with observed surface fluxes. A: International Conference on Meteorology and Climatology of the Mediterranean. 2019, p. 8. + Info a Futur

 9. De Las Heras, F.X.C. La taula periòdica en femení: dones, deesses i altres raons. A: Congrés Dones, Ciència i Tecnologia. 2019, p. 111-115. + Info a Futur

 10. Domenech, M., Gimenez, J. i Puente, M. A method to calculate the (p,q)-bisemivalues. A: European Conference on Operational Research. 2019, p. 77. + Info a Futur

 11. Escorcia-Ocampo, E. et al. Características fisicoquímicas de los fluidos involucrados en la mineralización de los depósitos sedimentarios-hidrotermales del centro la cuenca de Guaymas (Golfo de California). A: Convención Geológica Nacional. 2019, p. 40-41. + Info a Futur

 12. Fortuny-Santos, J. et al. Integrating Industry 4.0 and lean manufacturing. A: International Conference on Industrial Engineering and Industrial Manegement. Universidad de Oviedo, 2019, p. 1-8. + Info a Futur

 13. Freixas, J. How to properly grade test type exams. A: Congreso Internacional de Educación y Aprendizaje. 2019. + Info a Futur

 14. Freixas, J. i Pons, M. A unified approach for power indices. A: Quantitative methods of group decision making. 2018. + Info a Futur

 15. Freixas, J. i Pons, M. All power rankings are achievable in basic weighted games. A: Quantitative methods of group decision making. 2018. + Info a Futur

 16. Freixas, J., Zwicker, W. i Hoerl, R. On scale-invariant indices. A: European Meeting on Game Theory. 2019, p. 10. + Info a Futur

 17. García-Céspedes, J. et al. Characterization of shallow geothermal energy instalations through remote minute-resolved monitoring. A case study. A: European Geothermal Congress. 2019, p. 1-8. + Info a Futur

 18. Ghaderi, M. et al. Geochemical constraints on the origin of Chargar low-sulfidation epithermal Au-Cu deposit, NW Iran. A: Goldschmidt Conference. 2019, p. 1. + Info a Futur

 19. Gimenez, J. i Puente, M. The Owen and the Owen-Banzhaf values applied to the study of the Madrid Assembly and the Andalusian Parliament in legislature 2015-2019. A: International Conference on Operations Research and Enterprise Systems. Scitepress, 2019, p. 45-52. DOI 10.5220/0007297000450052. + Info a Futur

 20. Guimerà, X. et al. Optimization of SO2 and NOx sequential wet absorption in a two-stage bioscrubber for elemental sulfur valorisation. A: International Conference on Sustainable Solid Waste Management. 2019, p. 1-12. + Info a Futur

 21. Guimerà, X. et al. Characterization of a sulfur oxidizing biofilms using oxygen inkjet-printed sensor in a lab-on-a-chip system. A: International Conference Biotechniques for Air Pollution Control & Bioenergy. 2019, p. 118-120. + Info a Futur

 22. Lapaz, J. et al. Metodologías de diseño aplicadas al rediseño de un producto del ámbito industrial. Estudio, análisis comparativo y resultados obtenidos. A: Jornada de Recerca EGE-UPC. OmniaScience, 2019, p. 103-118. DOI 10.3926/ege2019. + Info a Futur

 23. Martínez, D. et al. The Cerdanya Cold Pool programme (CCP1x): an integrated study on cold-air pooling and drainage flows in the largest Pyrenean valley. A: International Conference on Meteorology and Climatology of the Mediterranean. 2019, p. 20-21. + Info a Futur

 24. Mattera, C.G. et al. Fault detection and diagnostics in ventilation units using linear regression virtual sensors. A: ISAECT - IEEE International Symposium on Advanced Electrical and Communication Technologies. 2018, p. 1-6. DOI 10.1109/ISAECT.2018.8618755. + Info a Futur

 25. Montaña, J. et al. Using tethered drones to investigate ESD in wind turbine blades during fair and thunderstorm weather. A: International Conference on Lightning Protection. 2018, p. 1-4. DOI 10.1109/ICLP.2018.8503283. + Info a Futur

 26. Pons, M. i Freixas, J. The notion of criticality in (3,2)-games. A: European Meeting on Game Theory. 2019, p. 9. + Info a Futur

 27. Pons, M. i Freixas, J. Extending power indices to (3,2)-games. A: European Conference on Operational Research. 2019, p. 78. + Info a Futur

 28. Prades, L. et al. Two phase CFD modeling to simulate biofilm control strategies. A: International Conference Biotechniques for Air Pollution Control & Bioenergy. 2019, p. 29-31. + Info a Futur

 29. Puente, M. i Carreras, F. Coalitional multinomial probabilistic values. A political example. A: European Conference on Operational Research. 2019, p. 46. + Info a Futur

 30. Pujol-Vazquez, G., Acho, L. i Rossell, J.M. Robust experimental validation of a LMI controlled Furuta Pendulum subject to ground oscillation movements in 3D. A: International Conference on Intelligent Systems. 2018. + Info a Futur

 31. Sanmiquel, L. et al. Ventajas en la adquisición de datos topográficos con drones y posterior diseño de explotaciones mineras a cielo abierto mediante “softwares” específicos. A: Congreso Nacional de Áridos. 2018. + Info a Futur

 32. Sanmiquel, L. et al. Técnicas de minería de datos para la mejora de la seguridad en explotaciones a cielo abierto. A: Congreso Nacional de Áridos. 2018. + Info a Futur

 33. Vidal, T. et al. Potencial de la celulosa en la construcción de nuevos materiales. A: Jornada de Recerca EGE-UPC. 2019, p. 147-155. + Info a Futur

 34. Vitriu, E. et al. 3D modeling to evaluate the thermal interferences between borehole heat exchangers in a Mediterranean area. A: European Geothermal Congress. 2019, p. 1-9. + Info a Futur

 35. Zhou, X. et al. Assessing the main mechanisms and process rates of granular sulfidogenic biomass grown in a highly-stratified UASB. A: International Conference Biotechniques for Air Pollution Control & Bioenergy. 2019, p. 29-31. + Info a Futur