Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Empresa i Recerca / Pràctiques a l'empresa / Quins tràmits hem de fer per concretar un conveni de pràctiques ?

Quins tràmits hem de fer per concretar un conveni de pràctiques ?

 

IMPORTANT:

 • Cal lliurar la documentació 5 dies hàbils abans de començar el conveni
 • Els documents han de tenir tots els camps complimentats amb ordinador
 • Tots els convenis han de dur un projecte formatiu adjunt encara que sigui renovació d'un conveni existent
 • Han canviat el model de convenis per al curs 2020/2021

Per començar

 Una vegada l’empresa i l’estudiant es posen d’acord en les condicions del conveni ( calendari, horari…)

 • Nomenar un tutor de les practiques per part de l’empresa
 • Omplir el document del conveni de cooperación educativa (curricular o extracurricular) i el projecte formatiu
 • L’estudiant ha de buscar un tutor acadèmic de la UPC Manresa.
 • Enviar aquests documents per a la seva revisió i conformitat a Demana.
 • Enviar a Demana la declaració de compliment de la normativa de seguretat per part de l’empresa signada i segellada
 • Un cop aprovat pel centre cal que l'estudiant lliuri tres originals del conveni de cooperació educativa signats per l'empresa i per ell i com a mínim un exemplar del projecte formatiu degudament signats per l’empresa, el tutor de l'empresa i l’estudiant a la secretaria de l’escola. Si voleu entregar la documentació presencialment cal que demaneu cita prèvia a Demana. Si voleu fer el tràmit online  cal que realitzeu una instancia genèrica al director del centre a la següent adreça: https://seuelectronica.upc.edu/ca/Tramits/Instancia_Director_Directora_Dega_Degana_Academics adjuntant la documentació esmentada.
 • Un cop signats pel centre s’enviaran per correu electrònic a l'empresa i a l'estudiant, si voleu els originals caldrà que l’estudiant demani cita prèvia per venir a recollir-los.
 • Un cop l’estudiant s’hagi incorporat a les practiques cal emplenar i signar el document d’acollida de PRL i retornar-lo al centre.

Caldrà que l'empresa doni d’alta de la Seguretat Social a l’estudiant.

A l’acabar

Quinze dies com a màxim després d'acabar el conveni l'empresa i l’estudiant han de lliurar a mà a secretaria la memòria valorada pel tutor i els documents de valoració de les pràctiques.

 

* En el cas dels convenis curriculars l’estudiant ha de lliurar la memòria de pràctiques a secretaria seguin l’establert a “Memòria de l'estudiant de les pràctiques curriculars”.

Per començar

Cal que busqui un profesor de l’EPSEM com a tutor de les practiques i faciliti les dades a l’empresa per a poder emplenar la documentació del conveni i projecte formatiu. En el cas de pràctiques extracurriculars el tutor sempre és el sotsdirector de relacions amb l’empresa Jordi Vives Costa 
En el cas de les pràctiques curriculars l’estudiant a més a més cal que faci una instancia per e- secretaria sol·licitant la matrícula dels crèdits optatius per pràctiques a l’empresa un cop hagi entrat la documentació per la instància genèrica al Director o després de lliurar la documentació presencialment prèvia demanda de cita prèvia a Demana. Prèviament ha d’haver mantingut una entrevista amb el sotsdirector.

 

A l’acabar

Quinze dies com a màxim després d'acabar el conveni, l’estudiant ha de lliurar a mà a secretaria la memòria valorada pel tutor i els documents de valoració de les pràctiques.

 

* En el cas dels convenis curriculars l’estudiant ha de lliurar la memòria de pràctiques a secretaria seguin l’establert a “Memòria de l'estudiant de les pràctiques curriculars”.