Accions del document

Acreditació de la competència en una tercera llengua

Comparteix Share

Acreditar el teu nivell d'idiomes

Estudis de Grau

  1. Obtenir un mínim de 9 ECTS corresponents a assignatures impartides en una tercera llengua.(*)
  2. Elaborar i defensar el treball de fi de grau en una tercera llengua.(*)
  3. Obtenir un mínim de 9 ECTS per una estada en una universitat estrangera dins un conveni de mobilitat.(*)
  4. Acreditar el coneixement d’una tercera llengua amb un certificat del nivell B2.2 o superior del Marc europeu comú de referència per a les llengües.

(*) Exclusivament per estudiants que han accedit al sistema universitari abans del curs 2014/15

 

Maneres d'acreditar el coneixement d’una tercera llengua amb un certificat del nivell B2.2 o superior del Marc europeu comú de referència per a les llengües:

http://www.upc.edu/slt/ca/certifica/examens-certificats-idiomes

 

 

 

 

darrera modificació: Octubre 2016
RSS RSS  Sobre aquest web  Accessibilitat EPSEM
© UPC (obriu en una finestra nova). Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech